George Jiří Kukla

zaznamenal Jarda Kadlec

George Jiří Kukla [14.3.1930‒31.5.2014] se nesmazatelným písmem zapsal do historie výzkumů krasu a také nejmladšího geologického vývoje naší planety. Pro jeskyňáře budou určitě nejzajímavějším obdobím roky, v průběhu kterých Jiří zanechal hlubokou stopu v našich krasových oblastech. Jedná se hlavně o 50. léta a jeho působení v Českém krasu a na řadě lokalit na Slovensku. Často spolupracoval s Vojenem Ložkem, Františkem Proškem, Oldřichem Fejfarem a dalšími velikány našich jeskynních výzkumů. Společně publikovali ve své době zásadní práce o jeskynních sedimentech a o dávných procesech, které jsou v nich zaznamenány. V Českém krasu se Jiřího jeskyňářské aktivity točily hlavně kolem Zlatého koně a tehdy nově objevených Koněpruských jeskyní a lomu na Kobyle. Na problematiku krasového podzemí pohlížel vždy očima geologa a geologický přístup také čiší z většiny jeho prací.

Další, neméně významné období, pro Jiřího započalo v 70. letech, kdy se přestěhoval za Velkou louži, pozměnil si křestní jméno a začal působit na jednom z prestižních pracovišť Kolumbijské university. Rozvíjí problematiku čtvrtohorních klimatických změn a jejich záznamu v přírodních archívech - hlavně v souvrstvích spraší. Je jedním z prvních, kdo přišel s myšlenkou, že magnetické minerály ve spraši (prach navátý větrem v dobách ledových) a půdách (vzniklých na povrchu spraše v dobách meziledových) zaznamenávají změny klimatu. Dnes tuto metodu běžně používají stovky výzkumníků po celém světě. Za své další výzkumy na poli klimatických změn byl v roce 2003 dekorován medailí Milutina Milankoviće (srbský matematik, který propočítal, jak oběh Země kolem Slunce souvisí s klimatickými změnami), kterou obdržel od Evropské Geovědní Unie. Věnoval se také současnému globálnímu oteplování a vysvětlení jeho příčin. V této problematice radil i našemu klimatologovi V. Klausovi, který George za jeho služby vyznamenal v roce 2011 prezidentskou medailí Za zásluhy o stát v oblasti vědy. Jak vidno, profesní život George Jiřího Kukly měl skutečně široký záběr a byl velmi bohatý. Škoda, že odešel nečekaně brzy. Pro jeskyňáře i geology se stal legendou, řadící se po bok našich dalších nezapomenutelných krasových gigantů.

Pro více informací o G. J. Kuklovi:

https://geolines.gli.cas.cz/fileadmin/volumes/volume02/G2-027.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Kukla

https://www.ldeo.columbia.edu/news-events/george-kukla-contrarian-climate-scientist

Dnešním alarmistům nepohodný článek na Technetu od Karla Pacnera - česky