Program

Program a organizační pokyny Setkání jeskyňářů v Českém krasu

Program - (ke stažení zde) v případě nutnosti si vyhrazujeme právo na změnu:

 • Pátek 2.10. - příjezd, registrace, ubytování, zábava
  • 15:00 - zahájení registrace účastníků
  • 20:00 - oficiální zahájení Setkání, vzpomínka na Tondu Zelenku, seznámení účastníků s okolními krasovými lokalitami, se skanzenem Solvayovy lomy a s ChKO Český kras, filmy s krasovou tematikou
  • s ohledem na některé sobotní exkurze se snažte v pátek zachovat míru ...
 • Sobota 3.10. - hlavní exkurzní a konferenční den
  • 8:00 až 8:30 - seznámení účastníků s bezpečnostní směrnicí ČSS (konferenční stan)
  • 9:00 až 15:00 - exkurze, rozpis najdete zde a popis lokalit je zde.
   Vyberte si pouze 1 exkurzi na sobotu, více nestihnete !
  • 11:00 až 16:00 - v jižní části lomu bude k dispozici šikmý lanový traverz délky 70m pod záštitou stanice SZS Čechy. Pro přejetí bude ideální vlastní SRT výbava.
   V místě je také možné využít "přírodní" lomovou stěnu pro skalní lezení (plánek cest).
  • 15:30 - Vzpomínka na Jiřího George Kuklu
  • 16:00 až 20:00 - konference Výzkum v podzemí - program (změna vyhrazena).
  • 20:00 - vyhlášení výsledků souteže  Czech Speleo Photo , zabáva (živá kapela).
  • 20:30 - zahájení hudební produkce (kapela "Atd...", tombola
 • Neděle 4.10. - detoxikace, doplňkové exkurze (domluvené  v sobotu 3.10.), odjezd
  • do 10:00 bude možné si vyzvednout rezervovaná trika, poté budou dána k dispozici.
  • aktuálně již domluvena exkurze j.Srbské+Netopýří na Chlumu od 11:00, Arnoldka od 10:00.
  • dále je možné v rámci Setkání navštívit Koněpruské jeskyně, absolvovat prohlídku skanzenu.

Organizační pokyny:

 • Parkování je zajištěno na vymezených plochách přímo v areálu skanzenu. Jedinná příjezdová cesta je vyznačena zde nebo zde.
  Prosíme dodržujte pokyny pořadatelů a parkujte pouze na určeném místě - akce probíhá na výjimku v rezervaci CHKO !
 • Po příjezdu se ohlašte v registračním stanu, po zaplacení účastnického poplatku 150,-Kč dostanete identifikační pásku (náramek) opravňující k účasti na exkurzích, konferenci, prohlídce skanzenu Solvayovy lomy a vůbec k využití všech možností setkání. V ceně je navíc běžná prohlídka skanzenu Solvayovy lomy a běžný vstup do Koněpruských jeskyní (doporučujeme neděli).
 • Není možné bivakovat/stanovat kdekoliv (např. u auta, výjimkou je spaní přímo v autě). Vyhrazená plocha ke spaní v lomu "Střelnice" je stranou hlavního dění a přístupná pouze pěšky. Je zde dostatek místa pro stany, bude zde zajištěn velký společný spací stan (vlastní spacáky nutné) a dozor.
 • Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení včetně teplých jídel a pití (pivo Kácov). Rozsah a nabídka bude ještě upřesněna. Samozřejmě je možné využít restaurací v okolních obcích (Bubovice, Hostim, Sv. Jan pod Skalou), vzhledem k dostupnosti je to ovšem náročnější na čas.