Exkurzní lokality - co můžete čekat...

Jeskyně Arnoldka - propasťovitá jeskyně s denivelací 111m a celkovou délkou 1360m se nachází v lomu Čeřinka u Bubovic. Pod vstupními partiemi s pevnými žebříky se nachází největší prostora Příbův dóm, ze kterého vychází 3 hlavní větve jeskyně - Hlavní tah, Panoptikalní tah a Bludiště.
Je nutné pouze základní vybavení, náročnost je nízká až střední (krátké úžiny, nízké stupně bez žebříků, v Bludišti náročnější orientace).
Podrobnější údaje o jeskyni najdete zde.

Jeskyně Čeřinka (Palachova propast) - výrazně propasťovitá jeskyně s denivelací 87m a délkou 630 m se nachází takéž v lomu Čeřinka. Ve vstupní části jsou instalovány pevné žebříky, ale ve spodních partijích (Zkracovačka - Vodní dóm) je nutný pohyb s využitím SRT, který komplikují užší místa a bahno. Využijete také lezení rozporem (sestup v puklině - suché). Jeskyně není vhodná pro nováčky.
Podrobnější údaje o jeskyni najdete zde.

Jeskyně Aragonitová, Arnika a Studniční - všechny tyto jeskyně mají jedno společné, zásadní objem byl vytěžen při výkopových pracích skupiny Geospeleos. Tyto doly na jíl představují ukázku energie a víry vložené - dnes již desítkami let - činností skupiny.

  • j. Stará Aragonitová - v podstatě horizontální dílo s celkovou délkou 86m, denivelací 18m. Kromě přilby a světla není nutná jiná výstroj. Instalována Выставка Достижений Народного Хозяйства.
  • j. Arnika - svažitá, rozvětvená jeskyně, převážně menších profilů, vytvořená otvírkou občasného ponoru. Délka chodeb 194m, denivelace 36m. Prokázána spojitost s vývěry ve Sv. Janu. Lezení po čtyřech, v podřepu, místy bláto. Ukázka aktuálně používané těžební techniky (dráha ALVEK).
  • j. Studniční - v současné době jedno z hlavních pracovišť naší speleoskupiny. V podstatě propasťovitá jeskyně s rozvětvenými odbočkami ve dvou horizontálních úrovních. Aktuálně délka chodeb přes 200m, denivelace 27m. Pravidelně vysoká koncentrace CO2 (i přes 6%), před pracovní akcí je nutno vždy vyvětrat. Ukázka dalšího typu těžební techniky (vrátek s vedeným hobokem). Vstupní partie po žebřících, užší místa, plazivky. Zajímavosti (Kořenový dómek, Neptunická žíla). Ačkoliv se jekyně nachází ve svahu kopce a je víceméně suchá, při deštích (povodně 2012) byla zatopena a došlo k částečnému závalu, jehož odstranění trvalo do letošního roku.

Jeskyně Martina - nachází se v rezervaci Koda u Tetína a jedná se o rozvětvenou stupňovitou jeskyni sestávající ze dvou hlavních paralelních větví, vyvinutých ve dvou výraznějších úrovních. Celková délka je 445m s denivelací cca 31m. Podrobnější popis najdete zde. Exkurze je určena pouze členům ČSS.

Jeskyně Srbské a Netopýří - původně dvě samostatné jeskyně, ležící hned vedle sebe na spodní etáži lomu Chlum u Srbska. V roce 2003 se obě podařilo spojit, takže nyní včetně nedávno objevených prostor, tvoří komplex o celkové délce cca 1300m s denivelací cca 70m. Jedná se o třípatrový systém chodeb a dómů. Nejsvrchnější patro je tvořeno soustavou těsných chodeb, střední a spodní soustavou dómů propojených nižšími chodbami. Jednotlivá patra jsou mezi sebou propojena komíny či propastmi. Srbská jeskyně patří mezi nenáročné exkurze. Naopak Netopýří jeskyně již vyžaduje znalost komínování či lezení rozporem. Jeskyně, až na horní patra Netopýrky, jsou vystrojeny ocelovými žebříky. Do nedávných objevů na Vlčí vyhlídce vede žebřík 18 metrů vysoký. Obtížnost: lehká, v úzkých chodbách středně těžká, místy lezení rozporem, žebříky, místy plazení či lezení po čtyřech v podřepu, v případě horních pater Netopýří základy SRT.

Jeskyně Petzoldovy - souhrnný název pro systém 5 původně samostatných jeskyní, členitého charakteru, nacházejících se v Petzoldově lomu mezi Srbskem a Karlštejnem. Souhrnná délka je cca 830m s denivelací 30m. Úžiny, pohyb rozporem, žebříky, pouze pro jeskyňáře. Podrobnější popis zde.

Jeskyně Pod Javorkou - v současné době jedna z nejvýznamnějších jeskyní Českého krasu. Rozsáhlá propasťovitá jeskyně se nachází pod vrchem Javorka u Karlštejna, podrobněji zde. V současnosti je udávána délka 1634m, denivelace je přes 110m. Vstupní části za oběma vchody jsou menší až plazivkovité, od rozcestí Pod Javorkou dostává jeskyně výrazně propasťovitý charakter, postup je fyzicky náročný (dlouhé lanové žebříky s jištěním) a během času na exkurzi nebude možné projít jeskyni celou. Pouze pro zkušené jeskyňáře v kondici.

Jeskyně Nad Kačákem - nachází se na stráni údolí Kačáku (Loděnice), hlavní část je tvořena chodbou začínající výrazným portálem, s několika dómy, komíny a novým horním patrem. Délka chodeb 304m, denivelace 22m, podrobněji zde. Návštěvníka čekají žebříky, lezení rozporem.

Důl Skalka - bývalý železnorudný důl se nachází v katastru obce Mníšek pod Brdy. Vstup je v současnosti pouze dopravní štolou z areálu bývalého zpracovatelského závodu. Po svezení důlní drážkou do oblasti revíru pod masivem Brd vás čeká okruh seznamující s historií a průběhem těžby. Pro návštěvu je nutná přilba vlastní nebo lze zapůjčit na místě. Důl je připravován ke zpřístupnění veřejnosti. Další informace zde.

Důl Chrustenice - bývalý železnorudný důl, instalována expozice těžby otevřená veřejnosti. Odkaz na web šachty s podrobnými informacemi.

Velká Amerika - známý jámový lom kaňonovitého typu, těžba ukončena 1963. S dalšími lomy v okolí spojen systémem dopravních štol, do kterých je vedena naše exkurze. 6. etáž lomu zatopena (max. hloubka 11m), využíváno též jako potápěčská lokalita.

Povrchová exkurze - exkurze jednou z nejzajímavějších oblastí Českého krasu, vedená geologem Karlem Žákem s patřičným výkladem.